Denna auktion är avslutad.

NovoPress HSTL 880 Plåtstans - 01

Objektsnummer: 910659
Ort: Norrköping Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport