Denna auktion är avslutad.

Volvo B12M (rep.obj) 2-axlar Linjebuss - 03

Objektsnummer: 910895
Ort: Helsingborg Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport