Denna auktion är avslutad.

Hogstad S3 LV30 3-axlar Lastväxlarsläp (tipp) - 97

Objektsnummer: 909760
Ort: Kungälv Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport