Denna auktion är avslutad.

Fliegl SES260 1-axel Citytrailer (bg-lyft), 2-zons kylaggregat - 08

Objektsnummer: 909610
Ort: Halmstad Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport