Denna auktion är avslutad.

Volvo F609 4x2 Tippbil (kran) - 78

Objektsnummer: 909491
Ort: Visby Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport