Denna auktion är avslutad.

Magyar R36ESD 4-axlar Tanksläp (mejeri) - 11

Objektsnummer: 910069
Ort: Falkenberg Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport