Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 50 000 kr
Reservationspris ej uppnått

BK,s bergflak på Laxåram

Objektsnummer: 913277
Ort: Visby Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport