Denna auktion är avslutad.

Volvo FL618 glykolsug 4x2 Sopmaskin - 95

Objektsnummer: 910026
Ort: Umeå Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport