På kvdpro.com hittar du alltid ett utförligt test. Du som köpare ska känna dig trygg med att de maskiner och tunga fordon vi säljer är beskrivna som de är.
På kvdpro.com hittar du alltid ett utförligt test. Du som köpare ska känna dig trygg med att de maskiner och tunga fordon vi säljer är beskrivna som de är.

Köptrygghet

En av de viktigaste delarna för KVD och för vår affärsidé är köptryggheten. Köptrygghet innebär bland annat att vi alltid arbetar för att ge dig som köpare den korrekta och relevanta informationen som du behöver för att välja rätt maskin eller fordon. Du ska alltid få den hjälp du behöver för att känna dig trygg i processen.

Alla objekt på vår marknadsplats kvdpro.com testas av professionella tekniker innan de läggs ut på auktion. För att du ska få all information om skicket på det objekt som säljs, dokumenteras testresultatet och publiceras på vår webbplats. Det är först efter du kontrollerat och godkänt att objektets skick motsvarar vår dokumentation som köpet avslutas. Om auktionsobjektets beskrivning inte motsvarar vad som angetts i beskrivningen, kommer eventuell erlagd betalning att återbetalas. Vid väsentliga fel som upptäcks efter leverans förbehåller sig KVD rätten att återköpa fordonet eller maskinen till försäljningspriset.