Dokumenterad av Kvdpro

Dokumenterad av Kvdpro

Hur fungerar en Kvdpro-dokumentation?

Om du som säljande kund väljer att ditt objekt ska dokumenteras genomgår det en så kallad ”Kvdpro-dokumentation”. Dokumentationen skrivs in i en iPad och det är Kvdpros egna professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners som skriver ner informationen i iPaden. Vid en dokumentation är det säljaren själv som beskriver skicket på objektet, en dokumentation ställer därför höga krav på att säljaren själv har tillräcklig kunskap om objektet och dess skick. Under dokumentationen tar Kvdpros personal eller samarbetspartner också mängder av bilder och eventuellt filmer för att kunna visa rörliga delar och ljud. Dokumentationen är digital och standardiserad. Den utgår från en bestämd testmall som alla våra tekniker och samarbetspartners följer. Vilken testmall som används beror på vad det är för typ av objekt som ska dokumenteras, samma typ av mall används exempelvis inte för en traktor som för en lastväxlare eftersom att funktioner och redskap skiljer sig mellan olika typer av objekt.

En direktauktion sker i regel ute hos dig som säljare. Under en direktauktion står objektet kvar ute hos dig som säljande kund och Kvdpros egna professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners åker ut till dig och gör dokumentationen. I undantagsfall kan en dokumentation ske på Kvdpros egna anläggning i Göteborg eller hos våra samarbetspartners från Umeå i norr till Malmö i söder.

Vem genomför dokumentationen?

Vid en dokumentation är det du som säljande kund själv som beskriver skicket på objektet. En dokumentation ställer därför höga krav på att du har tillräcklig kunskap om objektet du vill sälja genom Kvdpro och att du har väldigt bra koll på funktioner, delar och dess skick. Informationen som du beskriver förs in i en iPad av Kvdpros egna professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners. Foton och eventuella filmer tas av Kvdpros professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners.

Var kan jag hitta information om dokumentationen?

Resultatet av dokumentationen presenteras på vår webbplats kvdpro.com. När ett objekt är publicerat på vår webbplats kan du redan i objektsvyn tydligt se om det är dokumenterat eller testat genom att det är markerat antingen med en "Testad av Kvdpro"-symbol eller ”Dokumenterad av Kvdpro”-symbol. Denna symbol kan du också se inne på objektsidan, när du har klickat på objektet.

Kan jag vara säker på att dokumentationen stämmer?

Vi är mycket noggranna i genomförandet av våra dokumentationer. Vid en dokumentation utförs dock inget test av Kvdpros egna professionella tekniker eller samarbetspartners. Kvdpro är en oberoende part mellan säljande och köpande kund och därför är det av högsta vikt för oss att alltid beskriva objektet på ett så objektivt och verklighetsförankrat sätt det bara går. Informationen som den säljande kunden uppger dokumenteras och skrivs endast in av Kvdpros tekniker, säljare eller samarbetspartners. Vi på Kvdpro kan därför inte garantera att uppgifterna om objektet på vår webbplats kvdpro.com stämmer. Du som kund har möjligheten att reklamera ditt objekt.

Vid köp av objekt på kvdpro.com gäller alltid undersökningsplikt. Du som köpande kund måste därför alltid vara väldigt noggrann med att själv undersöka objektet innan du hämtar och kör iväg med det.

Behöver jag som säljare vara med under dokumentationen?

Ja, väljer du en dokumentation så måste du vara med. Det är du som säljande kund som själv beskriver objektets funktioner, delar och dess skick för Kvdpros egna professionella tekniker, säljare eller samarbetspartners. En dokumentation kräver att du som säljande kund har mycket god kunskap om objektet.

När rekommenderar ni dokumentation istället för test till mig som säljare?

Du som säljande kund har alltid möjligheten att själv välja mellan dokumentation och test. Vi kan i vissa fall rekommendera om du som säljare önskar det. Vi rekommenderar dokumentation för dig som önskar en snabbare process med färre moment och att ditt objekt snabbare ska kunna komma ut till försäljning. Efterfrågan på dokumentation är oftast störst hos våra mindre företagskunder som önskar ett enklarare förfarande. Dokumentation ställer dock höga krav på att du som säljare har tillräcklig kunskap om objektet som du säljer och dess olika funktioner samt skick.