KVD Heavy Equipment  har lång erfarenhet av att värdera lastbilar och andra tunga fordon
KVD Heavy Equipment har lång erfarenhet av att värdera lastbilar och andra tunga fordon

Värdering

Vi har lång erfarenhet av att värdera maskiner och tunga fordon. Vi värderar tusentals objekt varje år och har byggt upp en omfattande databas som våra experter använder när de värderar objekt som ska auktioneras på kvdpro.com. Dessutom har vi tillgång till ett inarbetat kontaktnät med specialister inom flera branscher. Förutom våra egna experter och vår databas baseras värderingarna på dagsaktuell prisstatistik.