Export av fordon
Nästan hälften av alla lastbilar som auktioneras på kvdpro.com exporteras.
Nästan hälften av alla lastbilar som auktioneras på kvdpro.com exporteras.

Export av fordon

Huruvida ett fordon eller maskin som säljs på kvdpro.com kan exporteras från Sverige eller ej, framgår i respektive annonsbeskrivning. Om fordonet går att exportera gäller olika regler beroende på vilket land man önskar exporterar till och om man gör detta som privatperson eller företag. Vid exportköp av svenskregistrerade fordon måste Svenska registreringsskyltar monteras av. Detta innebär att fordonet måste transporteras från Kvdpros anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar.

Regler för moms

För att kunna köpa ett objekt momsfritt på kvdpro.com från annat EU-land krävs att

  • Köparen har ett giltigt VAT-nummer
  • Köparen skriftligt kan påvisa att objektet förts ut ur Sverige

För att kunna köpa ett objekt momsfritt på kvdpro.com från länder utanför EU krävs att

  • Köparen skriftligt kan påvisa att objektet förts ut ur Sverige

Deposition

På kvdpro.com deponeras svensk moms på vinnande bud. Deponin betalas tillbaka vid uppvisande av giltiga utförsel-/exportdokument.

Giltiga dokument inom EU är exempelvis CMR (fraktsedel med lastbil), registreringsbevis i det nya landet, tillfälliga förflyttningstillstånd eller annat som bevisar att objektet har förts ut ur Sverige permanent.

Giltiga dokument vid export utanför EU är tullhandling eller registreringsbevis i det nya landet.

Deposition för privatperson samt för objekt utan avlyftbar moms

För privatpersoner inom EU samt om ett registrerat objekt säljs utan avlyftbar moms läggs en deponi på 6 000 kr på vinnande bud. Detta på grund av att Kvdpro behöver få in handlingar som styrker utförseln för att kunna avregistrera fordonet i Sverige. Deponin betalas tillbaka vid uppvisande av utförsel-/exportdokument.

Export utanför EU

Innan ni kan hämta ut objektet måste det deklareras i tullen, Kvdpro samarbetar med ett tullombud för att utföra tulldeklarationerna. Vi tar ut en administrativ kostnad för denna service. Priset för tullhandlingar är 600 kr.

Om du har köpt ett objekt som du vill exportera utanför EU behöver du kontakta oss för mer information. Maila oss då på: info@kvdpro.com

Administrationskostnader vid export

Kvdpro bistår med administration, mot en avgift enligt nedan, vid export av de flesta objekt som säljs. Olika administrationskostnader gäller beroende på vilken typ av kund som handlar.

Administrationskostnad för privatköpare inom och utanför EU och för företag utan giltigt momsnummer: 2595 kr exkl. moms.

Administrationskostnad för företag med giltigt momsnummer och för företag utanför EU: 2076 kr exkl. moms.