Nästan hälften av alla lastbilar som auktioneras på kvdpro.com exporteras.
Nästan hälften av alla lastbilar som auktioneras på kvdpro.com exporteras.

Export av fordon

Huruvida ett fordon eller maskin som säljs på kvdpro.com kan exporteras från Sverige eller ej, framgår i respektive annonsbeskrivning. Om fordonet går att exportera gäller olika regler beroende på vilket land man önskar exporterar till och om man gör detta som privatperson eller företag.

Regler för moms

För att kunna köpa ett objekt momsfritt på kvdpro.com från annat EU-land krävs att

  • Köparen har ett giltigt VAT-nummer
  • Köparen skriftligt kan påvisa att objektet förts ut ur Sverige

För att kunna köpa ett objekt momsfritt på kvdpro.com från länder utanför EU krävs att

  • Köparen skriftligt kan påvisa att objektet förts ut ur Sverige

Deposition

På kvdpro.com deponeras svensk moms på vinnande bud. Deponin betalas tillbaka vid uppvisande av giltiga utförsel-/exportdokument.

Giltiga dokument inom EU är exempelvis CMR (fraktsedel med lastbil), registreringsbevis i det nya landet, tillfälliga förflyttningstillstånd eller annat som bevisar att objektet har förts ut ur Sverige permanent.

Giltiga dokument vid export utanför EU är tullhandling eller registreringsbevis i det nya landet.

Undvik deposition

Depositionen kan undvikas genom att köparen i samband med betalning uppvisar en speditörsgaranti (forwarders certificate) från en seriös speditör som garanterar att objektet förs ut ur landet.

Speditörsgarantin måste innehålla uppgifter om beställaren av transporten, hämtadress, leveransadress, märkning av objektet, (chassinummer vid registrerat fordon), speditörens VAT-nummer och speditörens underskrift.

För mer information om exportregler se våra köpvillkor.

Deposition för privatperson samt för objekt utan avlyftbar moms

För privatpersoner inom EU samt om ett registrerat objekt säljs utan avlyftbar moms läggs en deponi på 6 000 kr på vinnande bud. Detta på grund av att Kvdpro behöver få in handlingar som styrker utförseln för att kunna avregistrera fordonet i Sverige. Deponin betalas tillbaka vid uppvisande av utförsel-/exportdokument.

Export utanför EU

Innan ni kan hämta ut objektet måste det deklareras i tullen, Kvdpro samarbetar med ett tullombud för att utföra tulldeklarationerna. Vi tar ut en administrativ kostnad för denna service.

Om du har köpt ett objekt som du vill exportera utanför EU behöver du kontakta oss för mer information. Maila oss då på: info@kvdpro.com

Administrationskostnader vid export

Kvdpro bistår med administration, mot en avgift enligt nedan, vid export av de flesta objekt som säljs. Olika administrationskostnader gäller beroende på vilket sätt Kunden väljer att hämta sitt objekt på.

Hämtning utan speditörsgaranti: SEK 1596 exkl. moms

Hämtning med speditörsgaranti: SEK 0

Alla priser är max och gäller för objekt där försäljningspriset överstiger SEK 15 000. Gäller vid exporter inom och utanför EU.