Exporthantering av fordon och maskiner

Om ett fordon eller maskin som säljs på kvdpro.com kan exporteras från Sverige eller ej, framgår i respektive annonsbeskrivning. Vid försäljning gäller olika regler beroende på vilket land man önskar exporterar till och om man gör detta som privatperson eller företag. Vid exportköp av svenskregistrerade fordon monteras alltid de svenska registreringsskyltarna av innan leverans. Detta innebär att fordonet måste hämtas från Kvdpros anläggningar med transportör eller förses med tillfälliga registreringsskyltar som är utfärdade i ditt hemland.

Vi säljer enbart till länder inom EU/EEA.

Regler för moms

Som privatperson kan du aldrig köpa ett objekt momsfritt inom EU.

För att kunna köpa ett objekt momsfritt på kvdpro.com från annat EU-land krävs att

  • Köparen har ett giltigt VAT-nummer
  • Köparen skriftligt kan påvisa att objektet förts ut ur Sverige

För att kunna köpa ett objekt momsfritt på kvdpro.com från länder utanför EU, inom EEA krävs att

  • Köparen skriftligt kan påvisa att objektet förts ut ur Sverige

Deposition

På kvdpro.com deponeras svensk moms på vinnande bud. Depositionen betalas tillbaka vid uppvisande av giltiga utförsel-/exportdokument. Dessa utförsel-/exportdokumentet måste skickas in till oss inom 30 dagar från hämtning för utbetalning av deposition.

Giltiga dokument inom EU är exempelvis CMR (fraktsedel med lastbil), registreringsbevis i det nya landet, tillfälliga förflyttningstillstånd eller annat som bevisar att objektet har förts ut ur Sverige permanent.

Giltiga dokument vid export utanför EU, inom EEA är tullhandling eller registreringsbevis i det nya landet.

Deposition för privatperson samt för objekt utan avlyftbar moms

För privatpersoner inom EU samt om ett registrerat objekt säljs utan avlyftbar moms läggs en deponi på 6 000 kr på vinnande bud. Detta på grund av att Kvdpro behöver få in handlingar som styrker utförseln för att kunna avregistrera fordonet i Sverige. Deponin betalas tillbaka vid uppvisande av utförsel-/exportdokument. Dessa utförsel-/exportdokumentet måste skickas in till oss inom 30 dagar från hämtning för utbetalning av deposition.

Undvik deposition

Depositionen kan undvikas genom att köparen i samband med betalning uppvisar en Speditörsgaranti (Forwarder's certificate) från en seriös speditör som garanterar att objektet förs ut ur landet.

Speditörsgarantin måste innehålla uppgifter om beställaren av transporten, hämtadress, leveransadress, märkning av objektet, (chassinummer vid registrerat fordon), speditörens VAT-nummer och speditörens underskrift. En speditörsgaranti är endast giltig om köparen och speditören är två olika företag.

För mer information om exportregler se våra köpvillkor.

Administrationskostnader vid export

Som enda aktör i branschen hjälper Kvdpro till genom hela försäljningen och köpet av ett objekt. Allt från betalningshantering, finansiering, kommunikation, mäkling, utleverans och export.

Exporthantering är komplex och kräver noggrann hantering för att säkerställa att alla dokument är korrekt ifyllda. Om inte detta görs på rätt sätt kommer inte fordonet kunna avregistreras i Sverige. Detta leder i sin tur till att säljaren står kvar som ägare, köparen kan inte registrera fordonet vid import samt att köparen inte får tillbaka sin deposition från Kvdpro.

För att underlätta för våra kunder bistår Kvdpro med administration, mot en avgift enligt nedan, vid export av de objekt som säljs.

Administrationskostnad för företag med giltigt momsnummer, företag inom EEA, företag utan giltigt momsnummer samt privatköpare inom EU/EEA: 2236 kr exkl. moms.

Betalning och hämtning

När du vunnit budgivning på en auktion, eller köpt det till fast pris via Köp direkt ska betalning genomföras inom 3 dagar. Hämtning av fordonet eller maskinen ska ske inom 7 dagar.

Vad är exporthantering?

Det är när man transporterar eller skickar något utomlands. Exporthantering är bra för dig som vill kunna transportera ett fordon eller maskin utomlands när du handlar hos oss på kvdpro.com. Allt för att underlätta för dig och göra ditt köp så smidigt som möjligt utefter dina behov. I annonsbeskrivningen på objektet hittar du information kring om det fordon eller maskin som du är intresserad av är tillgängligt för export. Nedan kan du se vilka objekt som finns tillgängliga för export i respektive kategori:

Visa mer