Är du osäker på hur auktionerna på kvdpro.com går till eller har andra frågor? Här får du svar på våra vanligaste frågor.
Är du osäker på hur auktionerna på kvdpro.com går till eller har andra frågor? Här får du svar på våra vanligaste frågor.

Vanliga frågor

Att buda och köpa

- Hur fungerar det med finansiering?

KVD hjälper gärna till med förmånlig finansiering. Läs mer om vad vi har att erbjuda under Finansiering.

- Vad innebär nedräkning?

Nedräkning är den utsatta tid då auktionen för ett specifikt objekt börjar avslutas. När det utsatta klockslaget passerat pågår budgivningen tills inga bud inkommit på minst 3 minuter och 30 sek. Om ett nytt bud registreras under nedräkningsmarginalen om 3 minuter och 30 sekunder, förlängs nedräkningen med ytterligare 3 minuter och 30 sekunder. Detta innebär exempelvis att en auktion av ett objekt med en nedräkning som startar kl. 13:00, tidigast avslutas klockan 13:03:30 om ingen lägger ett bud innan denna tid. Men om en budgivare skulle lägga ett bud kl. 13:01:30, skulle auktionen tidigast kunna avslutas kl. 13:05:00 och skulle fler bud läggas förlängs nedräkningen ytterligare 3 minuter och 30 sekunder.

Tänk på att din datoruppkoppling eller webbläsare kan fungera långsamt. Det innebär att det kan ta en liten stund innan dina bud registreras. Lägg därför inte dina bud i sista stund om du vill vara säker på att buden registreras hos oss innan nedräkningen är avslutad.

- Vad händer om jag vunnit en nätauktion och sedan ångrar mig?

Som vinnande budgivare är du bunden ditt bud och skall godkänna auktionsobjektet och hämta objektet inom fem dagar. Gör du inte det debiterar vi dig inropsavgiften och använder denna summa för att täcka kostnaderna för omförsäljningen.

- Hur betalar man?

Betalning sker enklast innan avhämtning genom en banköverföring eftersom KVD har konton i de flesta större bankerna. Du har också tillgång till internetuppkoppling på våra anläggningar, om du hellre vill göra en banköverföring på plats.

- Vad menas med reservationspris?

Reservationspris är det lägsta marknadsvärde (minimipris) säljaren av det specifika objektet kan tänka sig. Reservationspriset anges aldrig öppet utan enbart i form av om det är uppnått eller ej. Om en auktion skulle avslutas med ett högsta bud som är under reservationspris, ska säljaren godkänna högsta bud innan affären avslutas. Reservationspris sätts under överenskommelse mellan KVD och säljaren, och accepteras bara på en nivå så att objektet med största sannolikhet säljs. Som köpare är du som vinnande budgivare alltid bunden vid ditt bud, även om reservationspriset inte är uppnått.

- Säljs objekten med avlyftbar moms?

Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt försäljningsobjekt är avlyftbar i dennes verksamhet. Näringsidkare kan kontrollera skatteverkets regler med sin revisor och i vilka fall moms är avlyftbar för dem.

- Säljs objekten inklusive eller exklusive moms?

Under budfliken på respektive auktionsobjekt finns information om huruvida budgivningen sker inklusive eller exklusive moms. I regel säljs maskiner och övrig egendom exklusive moms, om ej annat anges.

- Vad händer om jag lagt bud på nätauktion och ångrar mig?

Om du ångrar ett lagt bud och vill ta bort det, krävs det att du mailar kundtjanst@kvd.se detta senast sex timmar innan auktionen avslutas.

Om auktionerna

- Var kan jag se auktionsresultatet?

Under avslutade auktioner hittar du priser från de senaste dagarnas avslutade auktioner, där objekten nått reservationspris.

- Gäller distansavtalslagens regler vid KVD:s nätauktioner?

Nej, på våra nätauktioner får högstbjudande endast en option att köpa för detta pris om han/hon godkänner auktionsobjektet. Bindande köpeavtal tecknas först på plats hos KVD vid hämtning.

- Vad betyder exekutiv-/konkursauktion för mig som köpare?

Vissa auktionsobjekt på kvd.se säljs av Kronofogden och konkursförvaltare. Vid köp av auktionsobjekt som säljs av Kronofogden eller konkursförvaltare gäller inte Konsumentköplagen, vilket innebär att reklamationer inte beaktas.

- Varför kan ett objekt återkomma på en senare auktion?

Om reservationspris för objektet inte uppnås och säljaren inte godkänner högsta bud för försäljning, läggs auktionsobjekten ut igen för försäljning på kvd.se. Över 80 procent av samtliga auktioner avslutas dock vid första auktionstillfället.

- Hur blir jag medlem?

För att ta emot nyhetsbrev samt kunna lägga bud på något objekt, krävs en registrering för medlemskap. Detta är gratis och tar endast några minuter. Du fyller, under rubriken Bli medlem, i ett önskat användarnamn, ditt namn, adress, mobiltelefonnummer och andra uppgifter. När du gjort detta skickas ett lösenord för ditt medlemskap till dig via sms.

Autobud

- Hur fungerar autobud?

Autobud är en funktion på kvdpro.com som tar hand om budgivningen åt dig. Du registrerar det belopp som du maximalt önskar buda på ett specifikt objekt genom knappen "Lägg autobud" som finns på varje auktionsobjekt. Ifall en annan budgivare lägger ett bud på objektet höjs ditt autobud automatiskt med minst möjliga höjning upp till det maxbelopp som du registrerat. Maxbeloppet är endast synligt för dig som budläggare och kan inte ses av andra budgivare. Om ditt maxbelopp uppnås av annan budgivare blir du meddelad via e-post.

Exempel: Olav lägger inledningsvis ett bud på 500 kr på ett objekt. Anna lägger sedan ett autobud på 3000 kr och leder därmed budgivningen på 1000 kr (autobudsfunktionen höjer med minsta möjliga belopp – 500 kr). Senare lägger Kent ett autobud med maxbelopp på 5000 kr, vilket innebär att Annas autobud går upp till hennes maxbelopp på 3000 kr. Kents bud blir då 3500 kr. Anna får då ett mail som upplyser henne om att hon har blivit överbjuden. Om Anna inte höjer sitt maxbelopp vinner Kent budgivningen.

- Finns det undantag för lägsta höjning vid autobud?

Ja. Lägsta möjliga höjning vid budgivning på kvdpro.com är 500 kronor. När ett bud har lagts genom autobud kan det dock uppstå ett undantag från denna regel. Det beror på att ett autobud alltid är dolt för andra budgivare så när ett maxbelopp uppnås kan detta vara med mindre än 500 kronors marginal.

Exempel: Kent lägger ett bud på 1500 kr på ett objekt. Anna lägger sedan ett autobud med ett maxbelopp på 3000 kr, vilket gör att hon leder auktionen med ett bud på 2000 kr (autobudsfunktionen höjer med lägsta höjning – 500 kronor). Annas maxbelopp för autobud är dolt för andra budgivare. Olav lägger sedan ett bud på 3250 kr och då denna summa är högre än Marias autobud, registreras Olav som ledande bud. Detta trots att Olav endast budat över Annas bud med 250 kr och inte 500 kr som normalt är minsta möjliga marginal.

- Vad händer om ett autobud och ett annat bud läggs på samma nivå?

Om två bud hamnar på samma nivå och ingen väljer att höja sitt bud, kommer den som lagt sitt bud först att vinna. Det innebär att den budgivare som tidigast lagt vinnarbudet alltid vinner auktionen.

Exempel: Anna lägger ett autobud på 3000 kronor på ett objekt där liggande bud är 1500 kronor. Annas inledande bud blir därför 2000 kronor, då minsta möjliga höjning om 500 kronor görs. Kent lägger sedan ett bud på 3000 kronor, vilket gör att han och Annas bud är på samma nivå. Då Annas bud registrerades innan Kents bud, är Anna ledande budgivare. Om ingen höjer sitt bud vinner Anna auktionen.

Teknisk information

- Vad har ni för policy för cookies och val av användarnamn?

Marknadsplatsen kvd.se har policys för cookies och val av användarnamn. För mer detaljerad information, se Integritets- och säkerhetspolicy.

- Om en auktion avbryts, vad händer då?

Avbryts auktionen beror det på tekniska fel som gör att rättvis budgivning ej kunnat ske. Om detta sker blir de högsta budgivarna kontaktade för telefonbudgivning eller ny auktion efter 24 timmar.

Export

- Vilka regler gäller om jag vill exportera auktionsobjekt?

Reglerna för försäljning till länder utanför Sverige framgår av våra villkor, se våra Köpvillkor.

- Kan jag exportera auktionsobjekt?

Under respektive objekt på fliken ”Beskrivning” finns information om huruvida auktionsobjektet går att exportera eller ej.

Reklamation

- Vad händer om det uppstår fel på objektet efter köpet?

Om felet funnits på varan innan leverans, men inte angivits i objektsbeskrivningen, kan du reklamera ditt köp till KVD. Vi kan då reparera, ge dig prisavdrag eller köpa tillbaka objektet. För fel som uppstår efter leverans, alternativ beskrevs i objektsbeskrivningen, ansvaras ej. Alla reklamationer ska anmälas skriftligen till reklamation@kvdpro.com.

- Vad händer om jag inte gillar auktionsobjektet när jag skall godkänna det?

Om auktionsobjektet på något väsentligt sätt avviker från den beskrivning du har kunnat läsa på vår webbplats, har du rätt att avbryta köpet. Du får då också tillbaka eventuellt erlagd handpenning och/eller inropsavgift.

Som köpare har du dock inte rätt att invända mot fel eller avvikelser från normalskick som framgår av det du kan läsa om auktionsobjektet på vår webbplats. Vill du ändå avstå från att köpa objektet är du skyldig att betala inropsavgiften. Hur stor inropsavgiften är för respektive objekt framgår i samband med att du lägger bud. Tänk på att läsa beskrivningen av objektet på vår webbplats innan du lägger bud, eftersom du alltid är bunden av de bud du lägger.