Finansiering

Finansiering


Leasing – Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där leasingföretag äger det leasade objektet och du nyttjar det.

Fördelar med leasing:

 • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina.
 • Bankmässiga säkerheter. Företaget eller lantbruket låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
 • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
 • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36–72 månader och finansiering kan ske på både nya och begagnade objekt.
 • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran.
 • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
 • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.

Vi på Kvdpro vill göra det enkelt för dig att handla genom oss. Vi erbjuder därför olika finansieringslösningar anpassade efter dina behov och önskemål.

Vi kan vi hjälpa dig att se över möjligheterna att finansiera objektet genom någon av våra samarbetspartners.

 • Du kan ansöka om lånelöfte redan innan auktionen startar.
 • Lånelöftet gäller i 90 dagar och är ej bindande.
 • Lånelöftet är ej bundet till ett specifikt objekt, utan kan även användas vid inköp av annat objekt på vår auktion där finansiering är möjlig.
 • Svar på er förfrågan fås vanligtvis inom 24 timmar.
 • Enkelt snabbt tryggt och smidigt.

När er finansieringsansökan blir beviljad skickas ett förslag ut till er. Denna kan ni sedan själva välja att nyttja eller ej. Låneansökan är kostnadsfri och ej bindande.

Gå vidare till finansieringsansökan


OBS! Finansiering erbjuds till näringsidkare med svenskt organisationsnummer.