Våra auktionsobjekt genomgår alltid ett omfattande test innan försäljning. Bland annat testas motor, växellåda och bromsar.
Våra auktionsobjekt genomgår alltid ett omfattande test innan försäljning. Bland annat testas motor, växellåda och bromsar.

Så testar vi maskiner och tunga fordon

KVD testar alla objekt som säljs genom kvdpro.com. De genomgår ett så kallat KVD-test, vilket utförs på olika sätt beroende på vilken typ av objekt det gäller. Testet är standardiserat och utförs av professionella fordonstekniker, därför kan vi vara en oberoende part mellan köparen och säljaren.

Beroende på vilken typ av objekt som gås igenom, omfattar testet allt från motor, växellåda, bromsar, inredning, däck samt utrustning och redskap. Teknikern kontrollerar så att objektets protokoll från besiktningen, dokumentation om servicehistoriken samt manualer är korrekta. Vi granskar och verifierar fordonets eller maskinens kilometer- eller timräknare och dokumenterar eventuella fel och brister.

För att du som budgivare ska känna dig trygg i att du har fått all information om skicket på det fordon eller maskin du lägger bud på, visas dokumentationen från testet öppet i objektbeskrivningen. Här publiceras även objektets betygsättning av karossen och inredningen. Läs mer om den betygsättningen nedan.

Betygsättning av kaross och inredning

Under KVD-testet betygsätts bland annat inredning, kaross, däck och utrustning. Man utgår då från att det är normalt med visst slitage, beroende på ålder och miltal/timmar. Betygsättningen utgår från följande beskrivningar:

  • Betyg 1 - Reparationsobjekt: Fordonet eller maskinen är mycket slitet/sliten och har skador som kräver reparationer
  • Betyg 2 - Under normalt skick: Fordonet eller maskinen är slitet/sliten och i sämre skick än ett genomsnittligt fordon eller maskin med samma mil- och timtal och ålder.
  • Betyg 3 - Normalt skick: Fordonet eller maskinen är normalt skött och skicket är i nivå med ett genomsnittligt fordon eller maskin med samma mil- och timtal och ålder.
  • Betyg 4 - Bra skick: Fordonet eller maskinen är välskött och i bättre skick än ett genomsnittligt fordon eller maskin med samma mil- timtal och ålder.
  • Betyg 5 - Fordonet eller maskinen är mycket välskött och i klart bättre skick än ett genomsnittligt fordon eller maskin med samma mil- och timtal och ålder.