Integritets- och säkerhetspolicy

Webbplatspolicy

Denna webbplatspolicy beskriver hur vi, KVD Heavy Equipment AB (”Kvdpro”/”vi”) behandlar personuppgifter genom användning av cookies på vår webbplats. Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på dpo@kvdpro.com.

När du besöker vår hemsida kommer du att bli ombedd att godkänna användningen av cookies. Genom att använda klicka i kryssrutan ”Ja, jag godkänner er användning av cookies” samtycker du till användningen av cookies och behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna webbplatspolicy. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Cookies

På Kvdpro:s webbplats kvdpro.com används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen men även för att ge viss information till ägaren av webbplatsen. Denna webbplatspolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, vad vårt syfte är med varje cookie, hur länge vi lagrar dem och hur du kan blockera eller radera cookies.

Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en långvarig cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad använder vi cookies till?

Vid besök på kvdpro.com sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Kvdpro lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Kvdpro använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla vår webbplats. Kvdpro använder webbstatistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för Kvdpro:s verksamhet.

Kvdpro samlar även in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på kvdpro.com:

  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc)
  • Information om vilken typ av enhet som besökare ansluter sig ifrån.
  • Operativsystem (Windows, IOS etc.)
  • Besökta sidor

Kvdpro använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att (a) anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, (b) kunna hjälpa dig att hålla reda på dina budgivningar, (c) kunna hantera dina budgivningar, (d) säkerställa att besökaren loggat in på Kvdpro:s webbplats och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och (e) för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Långvariga cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Kvdpro så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Kvdpro:s webbplats samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Kvdpro:s webbplats.

Listan nedan beskriver vilka enskilda cookies som används på webbplatsen och syftet med användningen av cookien.

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies

Genom att använda Kvdpros webbplats informeras du om behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Om du använder olika enheter för att se och få tillgång till webbplatsen (t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta) måste du se till att webbläsaren på varje enhet justeras efter dina önskemål gällande cookies.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Kvdpro:s webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information eller klicka på denna länk: Stäng av Cookies. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte tillåta lagring av cookies är det möjligt att du inte kan använda alla delar av webbplatsen samt att vissa delar av webbplatsen kanske inte kommer att fungera korrekt.

Ytterligare information

Vänligen kontakta Kvdpro på följande e-mailadress om du har frågor om denna webbplatspolicy: info@kvdpro.com

Kvdpros personuppgiftsbehandling

KVD Heavy Equipment AB, org. nr. 556531-9919, adress Storås Industrigata 12A, 424 69 Angered, telefonnummer 010 - 165 14 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom användningen av cookies på vår webbsida. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?

Kvdpro samlar in och behandlar personuppgifter om dig genom ditt användande av Kvdpros webbplats, t.ex. uppgifter som du lämnar i samband med intresseanmälan, registrering av medlemskap eller lämnande av andra uppgifter på kvdpro.com. De personuppgifter som Kvdpro behandlar är namn, e-postadress, adress, sälj- samt köphistorik (inkl. betal- och budhistorik), IP-adress och telefonnummer. Kvdpro lagrar budhändelser i syfte att följa marknadens prisutveckling samt att skydda både köpare och säljare från budgivning som ej främjar auktionsförfarandet.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att förbättra din upplevelse av vår webbplats med tillhörande tjänster och att säkerställa att den information som kan komma att skickas till dig är relevant för dig som medlem och i enlighet med de ändamål som anges i tabellen ovan. Kvdpro behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen på grundval av ditt samtycke till användningen av cookies och till den personuppgiftsbehandling som är kopplad därtill.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom att lösenord inte kan läsas av någon på Kvdpro och att glömda lösenord enbart kan återställas genom e-post med en specifik återställningslänk. Lösenord är hashade vilket innebär att de inte går att räkna ut baklänges. All kommunikation både externt från Kvdpro och internt mellan system är krypterad. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirus-program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Särskilda villkor om SMS-utskick

1. Obligatoriska SMS-utskick

När du skapar ett konto på Kvdpro måste du ange ditt mobilnummer. Detta måste anges för att: a) du ska kunna bekräfta ditt konto genom en kod som Kvdpro skickar på SMS till dig, b) du ska kunna säkerställa att det är du som skapar kontot och har tillgång till mobilen som fått SMSet.

Mobilnumret gör det även enklare att snabbt nå dig när du vinner en auktion och meddela dig viktig information om exempelvis betalning och leverans. Har du ingen mobiltelefon så kan du kontakta vår kundtjänst på 010 - 165 14 00 så hjälper vi dig.

I samband med att du lägger ett bud på ett objekt på Kvdpro.com visas en ruta med texten "Meddela mig via SMS om jag blir överbjuden". Kryssar du i den får du alltid ett SMS till ditt registrerade mobilnummer när någon lägger ett bud över dig. Observera att det inte går ut några SMS efter att en auktion börjar räkna ned. Detta eftersom att det tar en stund för ett SMS att nå fram och auktionen kan ha hunnit avslutas innan du sett att du blivit överbjuden.

SMS i form av påminnelse av betalning av ditt vunna objekt och sms om exempelvis hämtning/leverans kan också förekomma.

2. Valfria SMS-utskick

För att förbättra din användarupplevelse kommer Kvdpro från och med den 2019-01-25 erbjuda alla nya medlemmar valfria gratis SMS-utskick med nyheter, information och erbjudanden. Om du som ny medlem vill få dessa SMS måste du vid registreringen av ditt konto ge oss ett aktivt samtycke till det. Det gör du genom att klicka i rutan: ”Ja tack, jag vill få SMS från Kvdpro med nyheter, information och erbjudanden”. Har du inte klickat i den rutan så kommer du inte få dessa SMS. Då kommer du endast SMSen enligt punkt 1 i ”Särskilda villkor om SMS-utskick”.

Om du av någon anledning inte vill fortsätta få SMS-utskicken enligt punkt 2 i ”Särskilda villkor om SMS-utskick” kan du enkelt avregistrera dig från dem. Om du bor i Sverige gör du detta genom att SMSa ”PROSTOP” till det nummer som SMSet kommit ifrån. Om du ej bor i Sverige klickar du istället på en avregistreringslänk som finns i SMSet.

Dina rättigheter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att personuppgifter raderas. Det noteras att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Kvdpro inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet med dig som medlem. Du har även rätt att begära ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per epost till dpo@kvdpro.com eller per post till den adress som anges nedan.

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift eller med begäran om begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling eller begäran om att helt bli bortglömd från Kvdpros systemlösningar.

Till Dataskyddsombud, Kvdbil AB
Ellesbovägen 150
442 90 Kungälv

Ändringar i webbplatspolicyn

Kvdpro förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna webbplatspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna webbplatspolicy kommer att publiceras på Kvdpro:s webbplats.

Om du är missnöjd över hur Kvdpro behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingen.


Dessa Villkor har fastställts av Kvdpro den 25 jan 2019.