Testad av Kvdpro

Testad av Kvdpro

Hur fungerar ett Kvdpro-test?

Om du som säljande kund väljer att ditt objekt ska testas genomgår det ett så kallat ”Kvdpro-test”. Testet är digitalt och skrivs in i en iPad av Kvdpros egna professionella tekniker eller våra samarbetspartners. Det är standardiserat och utgår från en bestämd testmall som alla våra tekniker och samarbetspartners följer. Vilken testmall som används beror på vad det är för typ av objekt som ska testas, samma typ av mall används exempelvis inte för en dragbil som för en traktor eftersom att funktioner och redskap skiljer sig mellan olika typer av objekt.

Under testet kontrolleras många olika funktioner. Vi är mycket noggranna i genomförandet och några av alla saker vi kontrollerar kan exempelvis vara motor, växellåda, bromsar, inredning, däck, utrustning, redskap och mycket mer. Samtidigt som vi testar tas också mängder av foton och eventuellt även filmer för att kunna visa rörliga delar och ljud.

Du som säljande kund kan välja att lämna in objektet till en av våra 11 anläggningar runt om i Sverige, då utförs testet på anläggningen. Du kan också låta objektet stå kvar hos dig under auktionen, det kallas för direktauktion. Vid en direktauktion testas objektet på plats och Kvdpros tekniker eller samarbetspartners åker ut.

Vem genomför testet?

Testet genomförs av Kvdpros egna professionella tekniker eller samarbetspartners. Vi har samarbetspartners och anläggningar från Umeå i norr till Malmö i söder.

Vilka funktioner testas på objektet?

Alla funktioner och delar på objektet testas mycket noggrant. Vi beskriver skicket på objektet och lyfter alltid både styrkor och brister. Kvdpro är en oberoende part mellan säljande och köpande kund och därför är det av högsta vikt för oss att alltid beskriva objektet på ett så objektivt och verklighetsförankrat sätt det bara går. Beroende på vilken typ av objekt som testas går vi igenom olika funktioner och delar, exempelvis kontrollerar vi självklart kranen på ett objekt med kran. Ett urval av de saker som kan komma att testas är bromsar, växellåda, inredning, däck, utrustning, redskap och motor. En noggrann genomgång av objektets protokoll från besiktning och servicehistorik görs. Vi granskar och verifierar även fordonets eller maskinens kilometerräknare eller timräknare.

Var kan jag hitta information om testet?

Var kan jag hitta information om testet? Resultatet av testet presenteras på vår webbplats kvdpro.com. När ett objekt är publicerat på vår webbplats kan du redan i objektsvyn tydligt se om det är testat eller dokumenterat genom att det är markerat antingen med en ”Testad av Kvdpro”-symbol eller ”Dokumenterad av Kvdpro”-symbol. Denna symbol kan du också se inne på objektsidan, när du har klickat på objektet.

Kan jag vara säker på att testet stämmer?

Vi är mycket noggranna i genomförandet av våra tester och vi gör alltid vårt yttersta för att beskriva objektets skick. Kvdpro är en oberoende part mellan säljande och köpande kund och därför är det av högsta vikt för oss att alltid beskriva objektet på ett så objektivt och verklighetsförankrat sätt det bara går. Självklart kan det hända att olika faktorer spelar in och att någon detalj eller väsentlig information missas under ett test. Du som kund har möjligheten att reklamera ditt objekt.

Vid köp av objekt på kvdpro.com gäller alltid undersökningsplikt. Du som köpande kund måste därför alltid vara väldigt noggrann med att själv undersöka objektet innan du hämtar och kör iväg med det.

Behöver jag som säljare vara med under testet?

Nej, vid ett test behöver du som säljare i regel inte medverka. Det kan dock hända att du behöver finnas tillgänglig när testet utförs, exempelvis på telefon eller på plats. Du kan behöva finnas tillgänglig om angelägenheter inträffat som bidragit till att ett test ej kan utföras. Exempelvis om andra fordon blockerar framkomligheten till det objekt som ska testas, om väderförhållande påverkat, eller om vi inte har fått information som är avgörande för att kunna utföra testet.

När rekommenderar ni test istället för dokumentation till mig som säljare?

Du som säljande kund har alltid möjligheten att själv välja test eller dokumentation. Vi på Kvdpro kan i vissa lägen rekommendera om du som säljare önskar det. Efterfrågan på test är oftast störst hos våra större företagskunder med stort årligt avyttringsbehov, eller för de kunder som saknar kunskap om objektets funktioner. Test är att rekommendera om objekten har många funktioner och delar som ska testas. Testet ställer inte krav på att du som säljande kund ska ha kunskap om objektet.