Policy

Denna webbplatspolicy beskriver hur vi, KVD Heavy Equipment AB (”Kvdpro”/”vi”), som en del av Kvd-koncernen, behandlar personuppgifter genom användning av cookies på vår webbplats. Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på dpo@kvdbil.se. Notera att vi har en gemensam mejladress som gäller hela Kvd-koncernen. Detta eftersom koncernens Data Protection Officer är ansvarig för hela Kvd-koncernen och dess bolag.

När du besöker vår hemsida kommer du att bli ombedd att godkänna användningen av cookies. Genom att använda klicka i kryssrutan ”Ja, jag godkänner er användning av cookies” samtycker du till användningen av cookies och behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna webbplatspolicy. Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du kryssa i rutan ”Nej, jag godkänner inte er användning av cookies”. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Cookies

På Kvdpro:s webbplats kvdpro.com används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen men även för att ge viss information till ägaren av webbplatsen. Denna webbplatspolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, vad vårt syfte är med varje cookie, hur länge vi lagrar dem och hur du kan blockera eller radera cookies.

Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en långvarig cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad använder vi cookies till?

Vid besök på kvdpro.com sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Kvdpro lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Kvdpro använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla vår webbplats. Kvdpro använder webbstatistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för Kvdpro:s verksamhet.

Kvdpro samlar även in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på kvdpro.com:

 • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc)
 • Information om vilken typ av enhet som besökare ansluter sig ifrån.
 • Operativsystem (Windows, IOS etc.)
 • Besökta sidor

Kvdpro använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att (a) anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, (b) kunna hjälpa dig att hålla reda på dina budgivningar, (c) kunna hantera dina budgivningar, (d) säkerställa att besökaren loggat in på Kvdpro:s webbplats och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och (e) för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Långvariga cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Kvdpro så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Kvdpro:s webbplats samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Kvdpro:s webbplats.

Cookie deklarationen längst ner i denna text listar och beskriver vilka enskilda cookies som används på webbplatsen och syftet med användningen av cookien.

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies

Genom att använda Kvdpro:s webbplats informeras du om behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar eller genom att klicka här. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Om du använder olika enheter för att se och få tillgång till webbplatsen (t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta) måste du se till att webbläsaren på varje enhet justeras efter dina önskemål gällande cookies.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Kvdpro:s webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte tillåta lagring av cookies är det möjligt att du inte kan använda alla delar av webbplatsen samt att vissa delar av webbplatsen kanske inte kommer att fungera korrekt.

Ytterligare information

Vänligen kontakta Kvdpro på följande e-mailadress om du har frågor om denna webbplatspolicy: info@kvdbil.se

Kvdpros personuppgiftsbehandling

KVD Heavy Equipment AB, org. nr. 556531-9919, adress Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg, telefonnummer 010 - 165 14 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom användningen av cookies på vår webbsida. Ytterst ansvar för hela Kvd-koncernen har Kvdbil AB, org nr. 555746-1180, adress Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg telefonnummer 010-167 30 00. Detta innebär att vi på KVD Heavy Equipment AB tillsammans med Kvdbil AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?

Kvdpro samlar in och behandlar personuppgifter om dig genom ditt användande av Kvdpro:s webbplats, t.ex. uppgifter som du lämnar i samband med intresseanmälan, registrering av medlemskap eller lämnande av andra uppgifter på kvdpro.com. De personuppgifter som Kvdpro behandlar är namn, e-postadress, adress, sälj- samt köphistorik (inkl. betal- och budhistorik), IP-adress och telefonnummer. Kvdpro lagrar budhändelser i syfte att följa marknadens prisutveckling samt att skydda både köpare och säljare från budgivning som ej främjar auktionsförfarandet.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att förbättra din upplevelse av vår webbplats med tillhörande tjänster och att säkerställa att den information som kan komma att skickas till dig är relevant för dig som medlem och i enlighet med de ändamål som anges i tabellen ovan. Kvdpro behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen på grundval av ditt samtycke till användningen av cookies och till den personuppgiftsbehandling som är kopplad därtill.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom att lösenord inte kan läsas av någon på Kvdpro och att glömda lösenord enbart kan återställas genom e-post med en specifik återställningslänk. Lösenord är hashade vilket innebär att de inte går att räkna ut baklänges. All kommunikation både externt från Kvdpro och internt mellan system är krypterad. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirus-program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Särskilda villkor om SMS-utskick

1. Obligatoriska SMS-utskick

När du skapar ett konto på Kvdpro måste du ange ditt mobilnummer. Detta måste anges för att: a) du ska kunna bekräfta ditt konto genom en kod som Kvdpro skickar på SMS till dig, b) du ska kunna säkerställa att det är du som skapar kontot och har tillgång till mobilen som fått SMSet.

När du skapar ett konto på Kvdpro måste du ange ditt mobilnummer. Detta måste anges för att: a) du ska kunna bekräfta ditt konto genom en kod som Kvdpro skickar på SMS till dig, b) du ska kunna säkerställa att det är du som skapar kontot och har tillgång till mobilen som fått SMSet.

I samband med att du lägger ett bud på ett objekt på Kvdpro.com visas en ruta med texten "Meddela mig via SMS om jag blir överbjuden". Kryssar du i den får du alltid ett SMS till ditt registrerade mobilnummer när någon lägger ett bud över dig. Observera att det inte går ut några SMS efter att en auktion börjar räkna ned. Detta eftersom att det tar en stund för ett SMS att nå fram och auktionen kan ha hunnit avslutas innan du sett att du blivit överbjuden.

SMS i form av påminnelse av betalning av ditt vunna objekt och sms om exempelvis hämtning/transport kan också förekomma.

2. Valfria SMS-utskick

För att förbättra din användarupplevelse erbjuder Kvdpro alla nya medlemmar valfria gratis SMS-utskick med nyheter, information och erbjudanden. Om du som ny medlem vill få dessa SMS måste du vid registreringen av ditt konto ge oss ett aktivt samtycke till det. Det gör du genom att klicka i rutan: ”Ja tack, jag vill få SMS från Kvdpro med nyheter, information och erbjudanden”. Har du inte klickat i den rutan så kommer du inte få dessa SMS. Då kommer du endast SMSen enligt punkt 1 i ”Särskilda villkor om SMS-utskick”.

Om du av någon anledning inte vill fortsätta få SMS-utskicken enligt punkt 2 i ”Särskilda villkor om SMS-utskick” kan du enkelt avregistrera dig från dem. Om du bor i Sverige gör du detta genom att SMSa ”PROSTOP” till det nummer som SMSet kommit ifrån. Om du ej bor i Sverige klickar du istället på en avregistreringslänk som finns i SMSet.

Dina rättigheter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att personuppgifter raderas. Det noteras att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Kvdpro inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet med dig som medlem. Du har även rätt att begära ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per epost till dpo@kvdbil.se eller per post till den adress som anges nedan.

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift eller med begäran om begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling eller begäran om att helt bli bortglömd från Kvdpro:s systemlösningar.

Att: Dataskyddsombud
Kvdbil AB
Kilsgatan 4
411 04 Göteborg

Om du är missnöjd över hur Kvdpro behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingen.

Ändringar i webbplatspolicyn

Kvdpro förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna webbplatspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna webbplatspolicy kommer att publiceras på Kvdpro:s webbplats.

Integritets- och säkerhetspolicy

Personuppgifter

Kvdpro värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Kvdpro:s avsikt att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I samband med att du ingår avtal om försäljning kommer Kvdpro att behandla personuppgifter om dig. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Kvdpro samlar in och hur denna används. Genom att acceptera avtal för försäljning så bekräftar du att du har informerats om behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

KVD Heavy Equipment AB, org. nr. 556531-9919, adress Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg, telefonnummer 010 - 165 14 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom användningen av cookies på vår webbsida. Ytterst ansvar för hela koncernen har Kvdbil AB, org nr. 555746-1180, adress Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg telefonnummer 010-167 30 00. Detta innebär att vi på KVD Heavy Equipment AB tillsammans med Kvdbil AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifter?

Kvdpro behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i tabellerna nedan. För varje ändamål måste Kvdpro basera sin behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen; (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) genom intresseavvägning där Kvdpro eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund som Kvdpro baserar sin behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter.

Ändamål: Skapa och administrera medlemskap/personligt konto

Behandlingar som utförs
 • Använda de personuppgifter som samlas in för att skapa och administrera ditt medlemskap i Kvdpro som gör det möjligt för dig att ta del av Kvdpros tjänster.
 • Skapandet av inloggningsfunktion och verifiera användare vid inloggning.
 • Säkerställa identitet.
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).
 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer och användarnamn).
Rättslig grund: Fullgörande av medlemsavtalet

Denna insamling krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det medlemsavtal som vi ingått i och med att du väljer att bli medlem.

Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina uppgifter till dess att medlemskapet avslutas.

Ändamål: Utförande av uppdrag

Behandlingar som utförs
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar).
 • Förberedelse och administration av auktioner.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden
 • Säkerställa identitet
 • Kontakt vid mäklartjänster.
 • Betalning och fakturering.
 • Kontroll och lösen av kreditskuld.
 • Upphävande av leasingavtal
Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).
 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer och användarnamn)
 • Köp- och säljhistorik, inklusive betal- och budhistorik
 • Betalningsinformation (bank, kontonummer, clearingnummer och kontokortsuppgifter).
 • Fordons- och maskinuppgifter (registreringsnummer, märke och modell).
 • Skulder och krediter hänförliga till objektet.
 • Kvarvarande leasingperiod
Rättslig grund: Fullgörande av avtalet

Denna insamling krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal som vi ingått i och med att du anlitat oss att utföra våra tjänster.

Ändamål: Transport av objekt

Behandlingar som utförs
 • Översändande av uppgifter till transportör.
 • Säkerställa identitet.
Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (adress, postnummer och ort).
 • Ordernummer
Rättslig grund: Fullgörande av avtalet

Denna behandling krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal som vi ingått i och med att du anlitat oss att utföra våra tjänster.

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att lagras i 10 år (allmän preskription) efter att ett köp har genomförs

Ändamål: Utförande av marknads- och kundundersökningar

Behandlingar som utförs
 • Utföra kundundersökningar.
 • Ta fram och analysera resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).
 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer och användarnamn).
 • Köp- och säljhistorik, inklusive betal- och budhistorik.
 • Fordons- och maskinuppgifter (registreringsnummer, märke och modell).
Rättslig grund: Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra marknads- och kundundersökningar.

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att behandlas under 2 år efter att kundundersökningen genomfördes.

Ändamål: Utvärdering och utveckling av verksamheten

Behandlingar som utförs
 • Sammanställa statistik av användandet av våra tjänster utifrån de personuppgifter som samlas in för ändamålet.
 • Utvärdera, utveckla och förbättra upplevelsen av vår tjänst.
Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).
 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer och användarnamn).
 • Köp- och säljhistorik, inklusive betal- och budhistorik.
 • Fordons- och maskinuppgifter (registreringsnummer, märke och modell).
Rättslig grund: Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla våra tjänster

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att behandlas under 2 år efter att utvärderingen genomfördes.

Ändamål: För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs
 • Bokföring av ekonomiska transaktioner.
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).
Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).
 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer och användarnamn).
 • Betalhistorik.
 • Betalningsinformation (bank, kontonummer, clearingnummer och kontokortsuppgifter).
Rättslig grund: Intresseavvägning

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och du kan således inte nyttja Kvdpros tjänster.

Lagringsperiod: 5 år efter senaste nyttjande av våra tjänster, 7 år för bokföring och i övrigt den lagringstid som krävs enligt lag.

Vi använder endast personuppgifter som är relevanta i varje enskilt fall för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och för att hantera kundklagomål. Generellt sett kommer vi att behandla sådan personuppgift i 10 år från skapandet eller för den tid som krävs för att uppfylla ändamålet i det aktuella fallet. Denna behandling av dina personuppgifter är baserad på vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk samt hantera kundklagomål.

Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

Kvdpro behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig när du blir medlem hos oss, på annat sätt ingår avtal avseende våra tjänster eller i övrigt använder våra tjänster eller vår webbplats. Kvdpro behandlar vidare personuppgifter som är inhämtade från Transportstyrelsens register samt från det finansbolag där du är kund. Uppdatering av dina personuppgifter sker från Statens Personadressregister (SPAR) via Bisnode.

Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

För att vi ska kunna uppfylla de ändamål som framgår ovan är det nödvändigt att du tillhandahåller oss vissa personuppgifter. Om du väljer att inte tillhandahålla oss med dina personuppgifter kan vi inte efterleva våra åtaganden gentemot dig och som en konsekvens av detta kan du inte använda våra tjänster. De uppgifter som är nödvändiga för oss att behandla för att du ska kunna nyttja våra tjänster är de som behandlas för ändamålen att skapa och administrera ditt medlemskap, att utföra uppdraget, transport av objekt samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser. En fullständig uppräkning av dessa personuppgifter finner du i tabellerna ovan.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kan Kvdpro komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

(a) andra bolag inom Kvdpros koncern, och (b) IT-leverantörer, samarbetspartners, marknadsförings- samt undersökningsbolag, finansbolag och transportbolag.

Dina rättigheter

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att Kvdpro alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Kvdpro:s behandling av dina personuppgifter.

(a) Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som Kvdpro behandlar och även att få kompletterande information avseende Kvdpro:s behandling av dina personuppgifter.

(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att Kvdpro raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer: -personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades; -du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen; -du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter; -personuppgifterna har behandlats olagligt; eller -radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

(d) Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

-riktigheten av personuppgifterna är under utredning; -behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen; -Kvdpro behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller -du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

(e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Kvdpro för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

(f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Kvdpro:s berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

(g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Kvdpro inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Om du vill få vidare information om vår personuppgiftsbehandling eller om du vill utöva någon av de rättigheter som omnämns ovan vänligen skicka in en begäran till oss. Begäran skickas in per e-post till dpo@kvdbil.se eller via post till nedan adress.

Dataskyddsombud på koncern-nivå

Att: Dataskyddsombud
Kvdbil AB
Kilsgatan 4
411 04 Göteborg

Dessa Villkor har fastställts av Kvdpro den 26 nov 2020.

Cookiedeklaration