Så säljer du på kvdpro.com

Med mer än 30 år i branschen kan du känna dig trygg med Kvdpro. Oavsett var i landet du befinner dig får du snabb tillgång till alla våra tjänster. Du väljer insats efter behov. Allt för en lyckad försäljning.

Premium

Vi tar hand om hela försäljningen. Passar dig som söker en ”nyckelfärdig” tjänst och inte har tid eller kunskap att hantera försäljningen.

Standard+

Vi kommer ut till dig. Passar dig som vill bruka objektet fram till försäljning och vill slippa köra in objektet till vår anläggning.

Bas

Du sköter själv beskrivning. En priseffektiv lösning, du planerar själv försäljning och dokumentation. Passar dig som har god kunskap om ditt objekt.

1. Välj hur du önskar sälja; auktion eller fastpris.

För oss är det viktigt att du som säljare har valfriheten att välja försäljningssätt. Du kan inför varje försäljning välja om du önskar sälja objektet genom auktion eller till fastpris. Genom auktion kan du säkerställa en snabb transaktion och ökar chansen till ett högt försäljningspris. Genom fastpris kan du säkerställa att du annonserar objektet till önskat försäljningspris. Önskar du ändrar försäljningssätt under annonseringstiden går detta bra. Du kan välja att sälja till fastpris i kombination med tjänsterna Standard+ och Bas. Med auktion som försäljningssätt går detta bra att välja från alla våra tjänster, Premium, Standard+ och Bas.

Läs mer om våra tjänster här

2. Välj mellan våra tre olika säljtjänster

Du väljer vilken av våra tre säljtjänster som passar ditt behov bäst: Premium, Standard+ eller Bas. Vår tjänst Premium passar dig som söker en nyckelfärdig tjänst och inte har tid eller kunskap att hantera försäljningen. Standard+ passar dig som vill sköta försäljningen på plats och slippa köra in objektet till vår anläggning.Tjänsten Bas passar dig som har kunskap om ditt objekt och är beredd att göra mer själv. En priseffektiv lösning. Väljer du till exempel Standard+ eller Bas innebär det att du kommer ha kvar objektet hos dig eller i din verksamhet under försäljningsprocessen. Vi kommer ut till dig för att dokumentera och genomföra en så kallad på plats-försäljning.

3. Ha kvar objektet hos dig eller lämna in det på någon av våra anläggningar

Beroende på vilket utav våra tre säljtjänster du har valt kan du antingen ha kvar ditt objekt hos dig/din verksamhet eller lämna in det på någon av våra 11 anläggningar. Lämnar du in på anläggning sköter vi hela processen. Väljer du till exempel Standard+ eller Bas innebär det att du kommer ha kvar objektet hos dig eller i din verksamhet under försäljningsprocessen. Vi kommer ut till dig för att dokumentera och genomföra en så kallad på plats-försäljning. Vid en på plats-försäljning är det också helt okej att nyttja objektet under försäljningsprocessen.

4. Dokumentation

Beroende på vilken tjänst du valt dokumenterar antingen vi eller du ditt objekt enligt Kvdpros mallar. Reservations pris - ett minsta försäljningspris tas sedan fram i samråd med Kvdpros handläggare baserat på dokumentationsunderlaget, försäljningsdata från tidigare auktioner, handläggarens kunskap kring marknadsvärde samt efterfrågan just nu.

5. Auktion + eventuellt fastpris

När ditt objekt är dokumenterat och godkänt kommer det att publiceras kvdpro.com för auktion samt eventuellt fast pris. Väljer du att även sälja till fast pris innebär det att går att köpa objektet för ett angivet fast pris fram tills 48h innan nedräkning av auktionen startar. Oavsett vilket av våra tre paket du har valt så kommer vi alltid säkerhetsställa effektiv marknadsföring anpassat efter din objektstyp. Vi tar också självklart hand om alla samtal och förfrågningar kopplade till ditt objekt under försäljningsprocessen.

6. Säker betalning, hämtning och ägarbyte

När ditt objekt är sålt är det upp till den nya ägaren att hämta objektet antingen hos dig/din verksamhet eller ifrån någon av våra anläggningar. Oavsett vilken tjänst du valt bistår vi med all administration och eventuellt exporthantering.

7. Utbetalning

När objektet är godkänt, kontrollerat och hämtat av köpande kund gör vi en avräkning. Försäljningsprovisionen avräknas från försäljningspriset. Vi genomför då en utbetalning till ditt angivna bankkonto. Finns det en skuld på ditt objekt redovisar vi såklart detta till finansbolaget.

Har du fler frågor om hur du säljer?